A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: shopxanh/Template.php

Line Number: 152

Backtrace:

File: /home/shopxanh/domains/shopxanh.com/public_html/application/controllers/shopxanh/Template.php
Line: 152
Function: _error_handler

File: /home/shopxanh/domains/shopxanh.com/public_html/index.php
Line: 629
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: shopxanh/Template.php

Line Number: 184

Backtrace:

File: /home/shopxanh/domains/shopxanh.com/public_html/application/controllers/shopxanh/Template.php
Line: 184
Function: _error_handler

File: /home/shopxanh/domains/shopxanh.com/public_html/index.php
Line: 629
Function: require_once

Shopxanh.com | Hệ thống website miễn phí
close button
http://shopxanh.com/chi-tiet-giao-dien/.html">Tên giao diện:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: register_vip/Index.php

Line Number: 13

Backtrace:

File: /home/shopxanh/domains/shopxanh.com/public_html/application/views/shopxanh/shopxanh/register_vip/Index.php
Line: 13
Function: _error_handler

File: /home/shopxanh/domains/shopxanh.com/public_html/application/views/shopxanh/shopxanh/home/Index.php
Line: 25
Function: view

File: /home/shopxanh/domains/shopxanh.com/public_html/application/controllers/shopxanh/Template.php
Line: 188
Function: view

File: /home/shopxanh/domains/shopxanh.com/public_html/index.php
Line: 629
Function: require_once

Sở hữu toàn bộ tính năng chuyên nghiệp với tài khoản VIP

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: register_vip/Index.php

Line Number: 21

Backtrace:

File: /home/shopxanh/domains/shopxanh.com/public_html/application/views/shopxanh/shopxanh/register_vip/Index.php
Line: 21
Function: _error_handler

File: /home/shopxanh/domains/shopxanh.com/public_html/application/views/shopxanh/shopxanh/home/Index.php
Line: 25
Function: view

File: /home/shopxanh/domains/shopxanh.com/public_html/application/controllers/shopxanh/Template.php
Line: 188
Function: view

File: /home/shopxanh/domains/shopxanh.com/public_html/index.php
Line: 629
Function: require_once

"/>
  Hỗ trợ: (028) 226 77774
  Email: hotro@shopxanh.com
/shopxanh/template/" alt="" />
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Trying to get property of non-object

  Filename: register_vip/Index.php

  Line Number: 57

  Backtrace:

  File: /home/shopxanh/domains/shopxanh.com/public_html/application/views/shopxanh/shopxanh/register_vip/Index.php
  Line: 57
  Function: _error_handler

  File: /home/shopxanh/domains/shopxanh.com/public_html/application/views/shopxanh/shopxanh/home/Index.php
  Line: 25
  Function: view

  File: /home/shopxanh/domains/shopxanh.com/public_html/application/controllers/shopxanh/Template.php
  Line: 188
  Function: view

  File: /home/shopxanh/domains/shopxanh.com/public_html/index.php
  Line: 629
  Function: require_once

 • /shopxanh/template/" alt="" />

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Trying to get property of non-object

  Filename: register_vip/Index.php

  Line Number: 63

  Backtrace:

  File: /home/shopxanh/domains/shopxanh.com/public_html/application/views/shopxanh/shopxanh/register_vip/Index.php
  Line: 63
  Function: _error_handler

  File: /home/shopxanh/domains/shopxanh.com/public_html/application/views/shopxanh/shopxanh/home/Index.php
  Line: 25
  Function: view

  File: /home/shopxanh/domains/shopxanh.com/public_html/application/controllers/shopxanh/Template.php
  Line: 188
  Function: view

  File: /home/shopxanh/domains/shopxanh.com/public_html/index.php
  Line: 629
  Function: require_once

  /shopxanh/template/" alt="" />

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Trying to get property of non-object

  Filename: register_vip/Index.php

  Line Number: 66

  Backtrace:

  File: /home/shopxanh/domains/shopxanh.com/public_html/application/views/shopxanh/shopxanh/register_vip/Index.php
  Line: 66
  Function: _error_handler

  File: /home/shopxanh/domains/shopxanh.com/public_html/application/views/shopxanh/shopxanh/home/Index.php
  Line: 25
  Function: view

  File: /home/shopxanh/domains/shopxanh.com/public_html/application/controllers/shopxanh/Template.php
  Line: 188
  Function: view

  File: /home/shopxanh/domains/shopxanh.com/public_html/index.php
  Line: 629
  Function: require_once

  /shopxanh/template/" alt="" />

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Trying to get property of non-object

  Filename: register_vip/Index.php

  Line Number: 69

  Backtrace:

  File: /home/shopxanh/domains/shopxanh.com/public_html/application/views/shopxanh/shopxanh/register_vip/Index.php
  Line: 69
  Function: _error_handler

  File: /home/shopxanh/domains/shopxanh.com/public_html/application/views/shopxanh/shopxanh/home/Index.php
  Line: 25
  Function: view

  File: /home/shopxanh/domains/shopxanh.com/public_html/application/controllers/shopxanh/Template.php
  Line: 188
  Function: view

  File: /home/shopxanh/domains/shopxanh.com/public_html/index.php
  Line: 629
  Function: require_once

  /shopxanh/template/" alt="" />
  http://shopxanh.com/chi-tiet-giao-dien/.html'+value.name_url+'">Chi tiết'+ ''+ ''+ ''; }); $("#list_template").html(str); // Đến id có giá trị = list_template và truyền giá trị str vào --->>>khi moi bat dau load trang se chon danh muc dau tien select_tempxxx(); // Gọi đến hàm select_tempxxx đưới footer và nạp lại giá trị }, "json" ); }); $(function(){ $("[name=temp]").trigger("change"); });