close button

Hướng dẫn quản lý danh sách bài viết

Có thể xem bài viết là linh hồn của một trang website, khác với nội dung sản phẩm (vốn dĩ có các thành phần cố định như: giá, quà tặng, khuyến mãi bạn không thể sửa đổi), với bài viết bạn đã có thể tùy chỉnh nội dung linh hoạt hơn, ngoài ra nội dung bài viết sẽ đưa thông tin trực tiếp người xem, cho họ thấy ngay lập tức nội dung quan trọng. Đối với Google cũng đánh giá rất cao trang bài viết của bạn. Với các tính năng được tích hợp sẵn trong website sẽ giúp bạn quản lý bài viết dễ dàng hơn, tại trang danh sách bài viết bạn có thể quan tâm một số tính năng sau:

1. Tính năng lọc bài viết

 

2. Quản lý một số thông tin chung của bài viết

- Quản trị viên có thể xem nhanh một số thông tin chung của bài viết như: tiêu đề bài viết, URL, số bình luận, trang chứa bài viết...

 

3. Chức năng đánh dấu bài viết

- Khi được đánh dấu, bài viết tại trang chủ của website sẽ hiển thị ở vị trí nổi bật nhất. Giúp thu hút sự chú ý của người xem và tăng lượt tương tác đến website của bạn

4. Tính năng thêm mới bài viết

- Nhấn nút thêm mới tại thanh tiêu đề đễ thêm bài viết mới

Hướng dẫn thêm bài viết mới

 

5. Tính năng chỉnh sửa bài viết

- Nhấn nút Edit để chỉnh sửa bài viết

Hướng dẫn chỉnh sửa bài viết

 

6. Tính năng xóa bài viết

- Khi quản trị viên xóa bài viết, đồng thời tất cả các dữ liệu đi kèm bài viết đó cũng sẽ bị xóa bao gồm: Hình ảnh bài viết, bình luận...

Lưu ý: Trong trường hợp quản trị viên nhúng hình ảnh của bài viết vào vị trí khác của website thì sau khi xóa hình ảnh tại đây cũng sẽ bị mất

Hướng dẫn sử dụng thư viện hình ảnh

+ URL truy cập của bài viết được Google Index trước đó cũng không thể truy cập được

7. Tính năng ẩn / hiện bài viết

- Khi bài viết bị ẩn, nếu bài viết đang ở danh mục bài viết mới thì người dùng và bộ máy tìm kiếm sẽ không thể truy cập vào URL của bài viết

- Nếu bài viết đang là nội dung của một trang thì khi truy cập URL của trang sẽ bị ẩn đi nội dung đó

8.Tính năng ẩn hiện bình luận bài viết

- Khi bình luận bị ẩn, hộp thoại nhập bình luận sẽ tại giao diện chi tiết bài viết cũng sẽ bị ẩn đi, người dùng sẽ không thể nhập bình luận cho đến khi quản trị viên hiển thị trở lại