close button

Hướng dẫn quản lý danh sách Banner

- Banner quảng cáo là một phần không thể thiếu đối với website, ngoài ý nghĩa tạo điểm nhấn và thêm màu sắc chuyên nghiệp banner còn giúp người xem tiếp cận ngay với nội dung chính của website, ngoài ra bạn cũng có thể chèn những liên kết giúp điều hướng người xem đến trang đích một cách hiệu quả.

- Banner sẽ có 4 vị trị hiển thị khác nhau trong cùng một website, tại trang Thêm mới banner quản trị viên có thể tùy chọn các vị trí hiển thị

a. Banner hiển thị trang chủ

- Đây là vị trí hiển thị chính và nằm ở đầu tiên của trang chủ website

b. Banner quảng cáo

- Banner quảng cáo có kích thước nhỏ hơn, được đặt rải rác trên trang chủ

c. Banner footer

- Vị trí thường nằm ở phía chân của trang chủ (footer)

d. Banner hiển thị trang danh mục

- Vị trí banner sẽ thường nằm ở các trang nhỏ bên trong website

Lưu ý: Vị trí hiển thị banner sẽ khác nhau tùy vào thiết kế từng giao diện

+ Mỗi giao diện website sẽ có kích thước banner chuẩn khác nhau

Kích thước hình ảnh chuẩn

I. Các tính năng quản lý

1. Tính năng lọc banner

 

2. Quản lý nội dung chung của banner

- Hiển thị đầy đủ thông tin banner để giúp quản lý dể dàng hơn, ví dụ: tên, liên kết, vị trí hiển thị, thứ tự sắp sếp...

3. Tính năng ẩn / hiện banner

- Nếu quản trị viên ẩn banner thì ngoài trang chủ website sẽ không hiển thị banner đó cho đến khi được hiển thị trở lại

4. Tính năng thêm banner mới

- Nhấn nút Thêm mới tại thanh tiêu đề để thêm trang mới

hướng dẫn thêm banner mới

 

5. Tính năng chỉnh sửa banner

- Nhấn nút EDIT để chỉnh sửa danh mục

Hướng dẫn chỉnh sửa banner

 

6. Tính năng xóa banner

- Nếu banner bị xóa toàn bộ dữ liệu của banner cũng sẽ bị xóa bao gồm hình ảnh tại trang thư viện

Lưu ý: Nếu hình ảnh banner được nhúng vào một nội dung khác thì đường dẫn hiển thị cũng sẽ bị xóa theo

Hướng dẫn sử dụng thư viện hình ảnh

 

II. Lưu ý chung:

1. Hệ thống cho phép người quản trị viên chèn một liên kết bất kỳ cho một banner, tuy nhiên bạn chỉ nên chèn liên kết nội cho website. Nếu lạm dụng chèn liên kết ngoại quá nhiều (đường dẫn đến một website khác) có thể website sẽ bị Google phạt do vi phạm chính sách Spam Link

2. Quản trị viên không được chèn liên kết ngoại đến các trang đồi trụy, những trang web có tư tưởng chính trị, hoặc vi phạm pháp luật. Nếu bị phát hiện có thể khóa website mà không thông báo trước