close button

Hướng dẫn sử dụng tính năng chỉnh sửa giao diện

Bất cứ giao diện nào bạn đang sở hữu đều tích hợp sẵn chắc năng chỉnh sửa giao diện, từ đây bạn có thể tùy ý chỉnh sửa giao diện theo phong cách của riêng mình. Một số tính năng tại trang chỉnh sửa giao giao diện

1. Màu chính và màu thẻ tiêu đề

- Cho phép bạn có thể thay đổi nhanh màu chủ đạo của website

2. Ẩn / hiện nút liên hệ

- Cho phép hiển thị số điện thoại và email của bạn tại trang chủ website

3. Hiển thị bản đồ

- Cho phép hiển thị bản đồ Google Map ngoài trang chủ website

4. Thay đổi vị trí hiển thị của giao diện

- Tính năng này chỉ có tác dụng với trang chủ website, cho phép bạn tùy chọn thứ tự hiển thị của từng khối ngoài trang chủ, ngoài ra bạn cũng có thể ẩn / hiện từng khối hiển thị theo nhu cầu sử dụng

5. Nhấn nút “Reset Location” nếu muốn cập nhật vị trí mặc định của giao diện

6. Tính năng cập nhật Background cho giao diện

Lưu ý: Tùy theo thiết kế của từng giao diện sẽ được hiển thị Background khác nhau, chỉ một số giao diện có hỗ trợ mới sử dụng được tính năng này

7. Hộp thoại code giao diện

- Cho phép quản trị viên tùy biến code Css của giao diện, để biết chính xác vị trí cần sửa tại trang giao diện website, đối với bất kỳ trình duyệt nào bạn nhấn phím F12 hoặc Ctrl+U đê xem mã nguồn, chọn đến cặp thẻ bạn cần chỉnh sửa, tìm đến thẻ class hoặc Id của thẻ HTML sau đó dán vào hộp thoại thay đổi code Css mới

- Nhấn nút "Reset code" để đưa code Css hiện hành về mặc định với giao diện gốc

Lưu ý: Bạn phải chọn đúng vị trí Class hoặc ID của thẻ HTML để code css có tác dụng, hộp thoại tùy biến code chỉ chấp nhận code Css thuần, bất kỳ ngôn ngữ lập trình khác (PHP, Java, script…) Đều không được phép thực thi

 

Nguyên tắc kỹ thuật:

- Code Css sau khi tùy biến sẽ luôn có quyền thực thi cao nhất theo dải trình tự thực thi trên hệ thống, trong trường hợp bị xung đột Css tại vị trí tùy biến bạn có thể thêm lệnh “ !important ” để quy định đây là là quyền thực thi duy nhất

- Code Css sau khi tùy biến sẽ có tầm ảnh hưởng trên toàn bộ website

- Ngay khi chuyển đổi qua giao diện khác, quản trị viên cần phải nhấn nút “Reset Location” "Reset code" để cập nhật các thông số của giao diện đang sử dụng

- Ngay khi ấn "Reset" toàn bộ dữ liệu Css của giao diện cũ sẽ bị mất, quản trị viên có thể tải xuống file Css giao diện đang dùng