close button

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn quản lý đơn đặt hàng từ website

Bài viết này sẽ giúp bạn sử dụng thành thạo chức năng quản lý đơn hàng.

Hướng dẫn quản lý bình luận trên website

Bài viết này sẽ giúp bạn quản lý tập trung tất cả các bình luận trên website thật dễ dàng.

Hướng dẫn thay đổi banner cho webiste

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách để thay đổi và hiển thị một banner theo ý muốn.

Hướng dẫn đăng bài viết lên website

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách để đăng một bài viết hoàn chỉnh lên website

Hướng dẫn tạo danh mục bài viết cho website

Bài viết hướng dẫn bạn cách tạo danh mục bài viết cho website và hiển thị trên thanh menu.

Hướng dẫn thêm sản phẩm vào website

Bài viết sẽ hướng dẫn ban cách tạo và đăng sản phẩm đầu tiên lên website.

Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin website

Bài viết này sẽ giúp bạn chỉnh sửa được các thông tin cơ bản của website theo ý mình.

Làm quen với trang quản trị website

Bài viết này sẽ giúp các bạn làm quen với trang quản trị và hiểu rõ được từng chức năng có trong trang quản trị.