close button

Hướng dẫn chỉnh sửa danh mục sản phẩm

Tại trang Quản lý danh mục bạn nhấn vào nút Edit để bắt đầu chỉnh sửa danh mục. Bạn có thể tham khảo Hướng dẫn thêm danh muc mới để hiểu chi tiết từng tính năng

 

- Tại trang chỉnh sửa danh mục bạn cũng sẽ có các tính năng chính sau:

1. Chuyển đổi danh mục con giữa các danh mục cha

2. Cập nhật lại hình ảnh minh họa của danh mục

 

Lưu ý: Khi bạn cập nhật hình ảnh mới, hình ảnh cũ sẽ bị xóa và thay thế bằng dữ liệu hình ảnh mới, bạn có thể quản lý hình ảnh danh mục bằng cách vào thư viện hình ảnh à sản phẩm

+ Hình ảnh tải lên website chỉ chấp nhận đuôi . JPG . JPEG .PNG. GIF những định dạng khác sẽ không được chấp nhận

Hướng dẫn sử dụng thư viện hình ảnh

3. Cập nhận lại nội dung ngôn ngữ hiển thị

Hướng dẫn sử dụng tính năng đa ngôn ngữ

 

4. cập nhật thứ tự hiển thị của danh mục

5. Chỉnh sửa lại URL của danh mục

Lưu ý: Nếu bạn có thay đổi URL danh mục thì trang danh mục cũ mà Google đã Index sẽ không tồn tại (lỗi 404) điều này rất nguy hiểm bởi vì Google sẽ phải cập nhật dữ liệu trang danh mục lại từ đầu theo URL mới, ảnh hưởng đến thứ hạng website của bạn

Xem thêm cách tối ưu SEO/ mục III.1 - URL

+ Quản trị viên không thể tùy chỉnh URL theo từng ngôn ngữ khác nhau

6. Chỉnh sửa lại thông tin chung của danh mục