close button

Hướng dẫn chỉnh sửa sản phẩm

- Về cơ bản các tính năng trong phần chỉnh sửa sẽ giống với thêm mới, bạn có thể xem lại hướng dẫn thêm sản phẩm mới để hiểu rõ từng tính năng

Xem hướng thêm sản phẩm mới

- Sau khi thêm mới sản phẩm thành công bạn có thể nhấn vào nút Edit để chỉnh sửa nội dung sản phẩm. Tại đây bạn có thể sử dụng những tính năng chính như sau:

 

1. Chuyển đổi sản phẩm giữa các danh mục

- Khi quản trị viên chuyển sản phẩm sang một danh mục mới, sản phẩm tại danh mục cũ sẽ mất đồng thời hệ thống tự động cập nhật lại tổng số lượng sản phẩm của danh mục

Xem danh mục sản phẩm là gì

2. Ẩn / hiện sản phẩm

Lưu ý: khi bạn chọn ẩn sản phẩm, toàn bộ nội dung sản phẩm đó sẽ ẩn khỏi website của bạn, người dùng và Google sẽ không thể truy cập đến đường link của sản phẩm này

 

3. Cập nhật lại một hay nhiều hình ảnh của sản phẩm

- Tại đây sẽ xuất hiện một hộp thoại thông báo kích thước hình ảnh chuẩn của giao diện bạn đang dùng, kèm theo đó bạn có thể dùng tính năng hỗ trợ canh chỉnh kích thước tự động cho hình ảnh sản phẩm, giúp hình ảnh sản phẩm tối ưu nhất cho giao diện đang dùng

 

Lưu ý: ngay khi bạn cập nhật hình ảnh mới, hình ảnh cũ sẽ bị xóa khỏi thư viện hình ảnh, trong trường hợp bạn đã nhúng link hình ảnh sản phẩm vào một nội dung khác thì hình ảnh trong nội dung này cũng sẽ bị xóa, bạn có thể đến thư viện hình ảnh sản phẩm để quản lý toàn bộ hình ảnh sản phẩm

+ Hình ảnh tải lên website chỉ chấp nhận đuôi . JPG . JPEG .PNG. GIF những định dạng khác sẽ không được chấp nhận

Hướng dẫn sử dụng thư viện hình ảnh

4. Cập nhật lại từng ngôn ngữ hiển thị của sản phẩm

Xem tính năng đa ngôn ngữ

 

5. Cập nhật lại thông tin chung của sản phẩm

- Quản trị viên có thể cập nhật hoặc thay đổi thông tin chi tiết của sản phẩm (Tên, giá, nội dung mô tả…)

Lưu ý: Quản trị viên cần thay đổi cả nội dung của những ngôn ngữ kèm theo nếu đang sử dụng tính năng đa ngôn ngữ

6. Chỉnh sửa lại URL truy cập của sản phẩm

Lưu ý: nếu bạn có chỉnh sửa URL của sản phẩm thì URL cũ sẽ không thể truy cập, điều này rất nguy hiểm trong trường hợp Google đã Index URL cũ và đang có thứ hạng cao thì sẽ bị trường hợp lỗi 404 (không tìm thấy trang), có thể ảnh hưởng nghiệm trọng đến thứ hạng của bạn

+ Trong một danh mục URL của sản phẩm không được phép trùng nhau

+ Quản trị viên không thể tùy chỉnh URL theo từng ngôn ngữ khác nhau

7. Thay đổi Video youtube từ nội dung chi tiết

- Thay đổi ID Youtube từ hộp thoại "Video Youtube"

Xem hướng dẫn chèn Video Youtube

8. Tính năng kiểm tra và tối ưu SEO cho nội dung sản phẩm

- Quản trị viên có thể nhấn nút Kiểm tra SEO nội dung để hệ thống tự động đánh giá chất lượng bài viết sau khi cập nhật nội dung, kèm theo đó hệ thống sẽ tự động tối ưu từ khóa và điền các từ khóa chính vào hộp thoại Tóm tắt SEO. Tính năng này cực kỳ hữu ích nếu muốn nội dung bài viết chất lượng và dễ dàng lên TOP Google

Lưu ý: Để sử dung được tính năng này, tên sản phẩm và nội dung mô tả không được phép bỏ trống, hệ thống sẽ dựa trên những nội dung này để đánh giá chất lượng bài viết

Hướng dẫn SEO website lên TOP Google

9. Tính năng chèn bản đồ Google API vào nội dung sản phẩm

- Tính năng này chỉ được áp dụng cho website bất động sản, ở một số giao diện khác nhau, bản đồ Google sẽ được hiển thị ở các vị trí khác nhau tùy theo thiết kế

Hướng dẫn chèn bản đồ Google