close button

Hướng dẫn sử dụng chức năng tên miền riêng

- Tính năng tên miền riêng cho phép bạn thêm một tên miền bất kỳ vào website, khi tên miền được thêm vào website thành công toàn bộ hệ thống website sẽ thay đổi theo tên miền riêng của bạn (Ví dụ supcorner.com)

Lưu ý: để có thể sử dụng được tính năng tên miền riêng, quản trị viên cần phải tuân thủ các quy tắc sau đây

a. Tên miền cần phải mua trước khi thêm vào website, quản trị viên có thể tham khảo giá từ các nhà cung cấp tên miền

b. Quản trị viên cần phải cấu hình tên miền đúng kỹ thuật để có thể hoạt động

+ Tên miền cần phải trỏ về IP 103.53.228.47

+ Đối với server name cần phải trỏ về

ben.ns.cloudflare.com - 173.245.59.103
zoe.ns.cloudflare.com - 173.245.58.149

c. Tên miền phải chưa được sử dụng bởi website nào

d. Sau khi thêm tên miền riêng thành công, tên miền cần phải xét duyệt trong vòng 24h đồng hồ