close button

Hướng dẫn thêm trang bài viết mới

- Tại trang thêm mới sẽ gồm có một số tính năng sau

1. Chọn vị trí hiển thị trang

- Quản trị viên có thể xác định ví trí hiển thị cho trang là Menu TOPMenu Footer, các vị trí này sẽ cố định trong mọi trang của website. Thứ tự sắp xếp trang được quy định bằng số nguyên dương theo thứ tự giảm dần

 

Lưu ý: Số lượng hiển thị của trang trên Menu sẽ tùy thuộc vào thiết kế của từng giao diện

2. Tính năng ẩn hiện trang

Lưu ý: nếu chọn ẩn thì toàn bộ nội dung trang bài viết và toàn bộ nội dung bên trong đó sẽ không hiển thị tại trang chủ website. Người dùng và bộ máy tìm kiếm cũng sẽ không thể truy cập vào URL của nội dung trang đó cho đến khi quản trị viên hiển thị trở lại

3. Tính năng đa ngôn ngữ

- Cho phép quản trị viên chèn tối đa 4 ngôn ngữ tùy chọn trên trang bài viết, nếu website sử dung ngôn ngữ nào thì sẽ xuất hiện lá cờ tương ứng với ngôn ngữ đó

Lưu ý: Mỗi ngôn ngữ sẽ mang nội dung hiển thị khác nhau và do quản trị viện tùy chỉnh

Xem tính năng đa ngôn ngữ

 

4. Tùy chỉnh một số thông tin chung

- Đây là nội dung chung của trang bài viết, quản trị viên có thể tùy chỉnh tên trang, tiêu đề, mô tả... Nếu website đã dùng tính năng đa ngôn ngữ thì mỗi ngôn ngữ sẽ có một nội dung khác nhau, thay đổi tùy theo người dùng chọn

5. Tùy chỉnh URL trang

- Quản trị viên có thể tùy chỉnh URL truy cập trang bài viết, giúp ngắn gọn và thân thiện với người xem hơn, có thể để trống phần này nếu để trống thì hệ thống sẽ tự động lấy tên trang bài viết tùy chỉnh thành URL truy cập

Lưu ý: Trong cùng một website, URL của trang không được phép trùng nhau

+ Quản trị viên không thể tùy chỉnh URL theo từng ngôn ngữ khác nhau

6. Tùy chọn thứ tự hiển thị trang

- Cho phép sắp xếp thứ tự hiển thị của trang trên thanh Menu, nếu số thự tự cao nhất thì trang sẽ đứng đầu tiên và giảm dần theo số thứ tự

Lưu ý: Số thứ tự hiển thị phải là số nguyên dương, hệ thống sẽ không chấp nhận bất cứ ký tự nào khác ngoài chữ số

7. Tính năng hỗ trợ SEO

- Quản trị viên có thể nhấn nút Kiểm tra SEO nội dung để hệ thống tự động đánh giá chất lượng bài viết, kèm theo đó hệ thống sẽ tự động tối ưu từ khóa và điền các từ khóa chính vào hộp thoại Tóm tắt SEO. Tính năng này cực kỳ hữu ích nếu muốn nội dung bài viết chất lượng và dễ dàng lên TOP Google

Lưu ý: Để sử dung được tính năng này, tên sản phẩm và nội dung mô tả bắt buộc phải nhập, hệ thống sẽ dựa trên những nội dung này để đánh giá chất lượng bài viết

Xem cách hướng dẫn SEO website