close button

Bắt đầu làm quen với website của bạn

Tất cả những tính năng đều được tối ưu để giúp website hoạt động hiệu quả nhất. Các tính năng hiện có mà bạn có thể sử dụng

- Tính năng quản lý Sản phẩm
- Tính năng quản lý bài viết
- Tính năng quản lý Banner
- Tính năng quản lý bình luận
- Tính năng quản lý đơn hàng
- Tính năng quản lý tin nhắn liên hệ
- Tính năng quản lý tên miền riêng
- Tính năng quản lý và chỉnh sửa thông tin website

Cá tính năng cao cấp và tính năng mở rộng

- Tính năng Dropshipping tích hợp bán hàng và quản lý Cộng tác viên
- Tính năng phân quyền quản trị Admin
- Tính năng quản lý nhóm website
- Tính năng thư viện hình ảnh
- Tính năng thay đổi giao diện website
- Tính năng chỉnh sửa giao diện
- Tính năng tích hợp đa ngôn ngữ
- Tính năng SMS Marketing
- Tính năng liên kết quảng cáo
- Tính năng quản lý trang liên hệ
- Tính năng liên kết Chat trực tuyến