close button

Hướng dẫn quản lý danh sách tin nhắn

- Trang quản lý tin nhắn là nơi quản lý các tin nhắn liên hệ khách hành gửi đến quản trị viên website, .Tại trang chủ website khách hàng có thể gửi tin nhắn đối với các trường hợp sau

1. Gửi từ hộp thoại gửi tin nhanh

2. Tin nhắn được gửi từ trang liên hệ

3. Gửi tin nhắn từ ô sản phẩm có giá "Liên hệ"

+ Đối với những sản phẩm có nút "Liên hệ" (Giá 0 đ), người dùng nhấn vào sẽ xuất hiện hộp thoại gửi tin nhắn liên hệ kèm thông tin số điện thoại

- Đây cũng là một kênh để thu thập thông tin khách hàng một cách hiệu quả, từ những tin nhắn kèm theo số điện thoại và email của khách hàng, quản trị viên có thể triển khai các dự án Re marketing sau này, giúp giữ chân khách hàng với website của mình

- Ngay khi một tin nhắn được gửi thành công, tại trang quản trị website, tính năng thông báo sẽ thông báo đã nhận được tin nhắn mới

 

- Trang quản lý tin nhắn có các chức năng chính sau

1. Tính năng lọc tin nhắn

 

 

2. Quản trị thông tin chung của tin nhắn bao gồm

- Nội dung tin nhắn, ngày giờ gửi tin

 

- Thông tin người gửi bao gồm (tên, email, điện thoại...)

 

3. Tính năng xóa tin nhắn

 

II. Nguyên tắc kỹ thuật:

- Tin nhắn nhận được sẽ bao gồm là một chuỗi thuần, trong trường hợp người gửi cố tình chèn code HTML hoặc code can thiệp vào hệ thống sẽ không được thực thi

- Trong trường hợp người dùng chèn liên kết ngoại như là là các thẻ HTML thì toàn bộ nội dung sẽ được chuyển thành chuỗi thuần

- Trong trường hợp một địa chỉ IP gửi liên tục quá nhiều tin nhắn trong cùng hệ thống thì người dùng sẽ bị cấm truy cập trong khoản thời gian nhất định