close button

Hướng dẫn quản lý danh mục sản phẩm

- Trang quản lý danh mục cho phép bạn quản lý tổng thể danh mục của toàn bộ website, đối với danh mục sản phẩm bạn đang dùng là danh mục 3 cấp bao gồm 1 danh mục cha có nhiều danh mục con và 1 danh mục con có nhiều sản phẩm

- Danh mục cha (VD: danh  mục điện thoại)

  • Danh mục con (VD: SamSung, Nokia, iphone....)
    • Toàn bộ sản phẩm ( VD: Iphone 6, Iphone 8, Iphone X...)

 

- Một số tính năng tại trang quản lý danh mục

1. Tính năng lọc danh mục

- Lọc danh mục sẽ giúp bạn tìm kiếm và quản lý danh mục dễ dàng hơn

 

2. Tính năng thêm danh mục mới

- Nhấn nút Thêm mới để Thêm danh mục mới

Hướng dẫn thêm danh mục

 

3. Tính năng chỉnh sửa danh mục

- Nhấn nút EDIT để chỉnh sửa danh mục

Hướng dẫn chỉnh sửa danh mục

4. Tính năng xóa danh mục

Lưu ý: Danh mục không thể xóa nếu trong danh mục vẫn còn tồn tại dữ liệu, bạn cần phải xóa toàn bộ dữ liệu trong danh mục đó để có thể xóa danh mục thành công

- Trong một website bắt buộc phải tồn tại 1 danh mục cha và 1 danh mục con, bạn chỉ có thể nhấn vào nút Edit để chỉnh sửa thông tin danh mục trong trường hợp này

5. Tính năng ẩn hiện danh mục

 

+ Nhấn vào nút xóa ảnh nếu bạn muốn xóa hình ảnh minh họa cho danh mục

+ Nhấn vào tên danh mục nếu bạn muốn nhảy trực tiếp đến trang danh mục đó

II. Lưu ý chung:

2. Quản trị viên chỉ có thể ẩn danh mục con, khi danh mục con bị ẩn thì toàn bộ sản phẩm trong danh mục đó cũng sẽ bị ẩn cho đến khi cho phép hiển thị trở lại

1. Khi bạn dùng tính năng ẩn danh mục thì người dùng ngoài trang chủ sẽ không thể truy cập danh mục đó, Google cũng không thể cập nhật nội dung danh mục khi đã bị ẩn, cho đến khi Admin hiển thị lại danh mục đó