close button

Hướng dẫn quản lý danh sách trang bài viết

- Trong một wesbite sẽ có nhiều trang nhỏ với nội dung khác nhau, ví dụ: Trang giới thiệu, trang bài viết, trang danh mục sản phẩm, giỏ hàng... Được gọi chung là Web page (trang web). Khi người dùng đến website của bạn, họ sẽ nhấn vào URL để vào xem chi tiết nội dung đó. Việc tạo trang bài viết sẽ có rất nhiều ưu điểm bởi khi có càng nhiều trang nội dung liên quan đến từ khóa chính của website sẽ giúp người dùng có nhiều thông tin hơn về website của bạn

 

- Xin hãy lưu ý trang bài viết sẽ khác với trang chi tiết sản phẩm bởi bản thân nó là một trang trắng (sẽ không chứa các thành phần cố định giống như trang chi tiết sản phẩm ví dụ như nút mua hàng, hình ảnh sản phẩm...), điều này sẽ giúp quản trị viên dễ dành trình bày và thu hút người xem tập trung vào nội dung chính của bài viết. Lợi thế đặc biệt của trang bài viết còn giúp tối ưu SEO cho website bởi nội dung trang sẽ được tối giản những thành phần không cần thiết, tập trung vào các từ khóa tăng khả năng cập nhật nội dung cho các bộ máy  tìm kiếm

Xem hướng dẫn tối ưu SEO cho website

I. Các tính năng hỗ trợ cho quản lý trang bài viết:

1. Tính năng lọc trang bài viết

 

2. Hiển thị thông tin trang bài viết

- Hiển thị đầy đủ thông tin trang để giúp quản lý dể dàng hơn, ví dụ: vị trí hiển thị, thứ tự sắp sếp, vị trí hiển thị trang…

3. Tính năng đánh dấu trang

- Khi một trang bài viết được đánh dấu, tại trang chủ website sẽ được hiển thị một khung chứa các bài viết con bên trong trang đó

 

Lưu ý: Vị trí hiển thị và số lượng bài viết khi đánh dấu trang sẽ tùy vào thiết kế từng giao diện

+ Một website chỉ có thể đánh dấu một trang bài viết

4. Thêm mới trang bài viết

- Nhấn nút Thêm mới tại thanh tiêu đề để thêm trang mới

 

Hướng dẫn thêm trang mới

5. Chỉnh sửa trang bài viết

- Nhấn nút Edit tại thanh công cụ để chỉnh sửa nội dung bài viết

 

Hướng dẫn chỉnh sửa trang

6. Xóa trang bài viết

Lưu ý : bạn cần phải xóa toàn bộ nội dung bên trong trang bài viết để có thể xóa trang

7. Tính năng ẩn / hiện trang bài viết

Lưu ý : khi trang bài viết bị ẩn sẽ ẩn toàn bộ thông tin trên trang chủ website, người dùng và bộ máy tìm kiếm Google sẽ không thể truy cập URL của trang bài vết cho đến khi được hiển thị trở lại

II/ Quy tắc kỹ thuật :

- Trang bài viết sau khi được thêm mới sẽ chỉ bao gồm là một trang trắng, để cập nhật nội dung cho trang bằng cách thêm bài viết cho trang đó

Hướng dẫn thêm bài viết mới

- Nếu trang bài viết có nhiều hơn 1 nội dung bên trong thì trang sẽ hiển thị dưới dang danh sách bài viết