close button

Hướng dẫn sử dụng trang quản trị website

- Trang quản trị là nơi bạn có thể toàn quyền tùy chỉnh webste của mình, tại đây được cung cấp tất cả các tính năng từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn quản lý website hiệu quả

+ Nếu bạn là người mới hãy tìm hiểu website là gì trước khi bắt đầu

- Để đăng nhập trang quản trị bạn có 2 cách

+ Tại vị trí đầu trang cúa trang chủ Shop Xanh bạn nhấn vào nút "Đăng nhập" để sổ xuống hộp thoại, điền đúng với thông tin đăng nhập để vào trang quản trị

 

+ Tại website của bạn trên thanh URL bạn thêm hậu tố "/login-page" phía sau tên miền website, ví dụ tenmien.shopxanh.com/login-page hoặc tenmien.com/login-page nếu website của bạn dùng chức năng tên miền riêng để dẫn đến trang đăng nhập

 

Hướng dẫn sử dụng tính năng tên miền riêng

Lưu ý: Tên đăng nhập và mật khẩu sẽ được gửi tự động đến email và số điện thoại của bạn, xin hãy kiểm tra để nhận thông tin tài khoản chính xác

+ Thông tin đăng nhập là duy nhất cho một tài khoản website

+ Trong trường hợp bạn không nhận được tin nhắn thông tin tài khoản hoặc bạn quên thông tin đăng nhập, xin hãy liên hệ (028).226.55554 - hotro@shopxanh.com để được hỗ trợ

- Sau khi thay đăng nhập trang quản trị thành công, bạn có thể thay đổi thông tin đăng nhập bằng cách truy cập đường link tenmien.com/quan-ly/cai-dat-tai-khoan.html

- Xem những tính năng nổi bật của website